Ajuntament d'Argentona

Totes les Administracions Públiques han de rebre des del 15 de gener del 2015 de manera obligatòria les factures dels seus proveïdors per via electrònica, d'acord amb el que estableix la Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable.

Les factures dels proveïdors de les Administracions Públiques quedaran automàticament registrades i tant les Administracions públiques com els proveïdors podran fer un seguiment d'aquestes factures.

D'aquesta manera, les Administracions públiques tindran un major control comptable de les factures, que permetrà un millor compliment dels terminis de pagament, un major control de despesa pública i del dèficit, així com aprofundir en la lluita contra el frau.

Accediu a les bústies per a fer la presentació i consulta de les vostres factures electròniques

Ajuntament

Bústia AOC (Administració Oberta de Catalunya) per al lliurament de factures: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=163

Codi DIR3:  L01080095 

Patronat del Museu del Càntir

Bústia AOC per al lliurament de factures:  https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1302

Codi DIR3:  LA0000078

 

Per a més informació sobre la facturació electrònica a les Administracions Públiques, pots clicar el següent enllaç