Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Aigües Argentona
Aigües Argentona

aigües argentonaServei públic de subministrament d´aigua potable, sanejament i depuració d´aigües residuals i que consisteix en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l'emmagatzematge i la distribució d´aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d´aigües pluvials i residuals i el seu abocament en els termes municipal d'Argentona i poblacions de la comarca.

Aigües d´Argentona SA, Societat Privada Municipal, va ser constituïda el 18 de febrer de 1988 per l´Ajuntament d´Argentona, que és el seu únic accionista, amb l'objectiu de gestionar aquells serveis de competència municipal relacionats amb l'abastament domiciliari d´aigua potable al municipi d´Argentona.

Altres serveis

L´execució d´obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes i els equipaments municipals. Totes les operacions que es refereixen al cicle de l'aprofitament de l´aigua, incloses les activitats i serveis d´assessorament i estudi en aquesta matèria, i la prestació de serveis d´inspecció tècnica,auditoria tècnica i control de qualitat, assaig i anàlisi.

Així mateix, té per objecte planificar, projectar, executar, conservar i explotar les obres i instal•lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics i també les obres que se li encarreguin, així com portar la gestió i l'explotació de les esmentades obres i serveis.

Desenvolupament de tot tipus d´equips i instal•lacions relacionades amb les telecomunicacions i producció d'energia en instal•lacions municipals.

pastilla web aigües argentonapastilla web contractar el serveipastilla web estatuts
pastilla web reglament abastament aigua potable
 
Dades del servei

c/ Sant Sebastià, 14

937970603

info@aiguesargentona.com

www.aiguesargentona.com

Horari d´atenció al client
De Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 hores