Ajuntament d'Argentona / Serveis / Aigües Argentona
Aigües Argentona

aigües argentonaServei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals i que consisteix en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament en els termes municipal d'Argentona i poblacions de la comarca.

Aigües d'Argentona SA, Societat Privada Municipal, va ser constituïda el 18 de febrer de 1988 per l'Ajuntament d'Argentona, que és el seu únic accionista, amb l'objectiu de gestionar aquells serveis de competència municipal relacionats amb l'abastament domiciliari d'aigua potable al municipi d'Argentona.

Altres serveis

L'execució d'obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes i els equipaments municipals. Totes les operacions que es refereixen al cicle de l'aprofitament de l'aigua, incloses les activitats i serveis d'assessorament i estudi en aquesta matèria, i la prestació de serveis d'inspecció tècnica,auditoria tècnica i control de qualitat, assaig i anàlisi.

Així mateix, té per objecte planificar, projectar, executar, conservar i explotar les obres i instal•lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics i també les obres que se li encarreguin, així com portar la gestió i l'explotació de les esmentades obres i serveis.

Desenvolupament de tot tipus d'equips i instal•lacions relacionades amb les telecomunicacions i producció d'energia en instal•lacions municipals.

pastilla web aigües argentonapastilla web contractar el serveipastilla web estatuts
pastilla web reglament abastament aigua potable
 
Dades del servei

c/ Sant Sebastià, 14

937970603

info@aiguesargentona.com

www.aiguesargentona.com

Horari d'atenció al client
De Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 hores

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800