Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Pere Móra Juvinyà

Lloc de naixement: MataróPere Móra

Càrrec: Regidor de govern, Quarta Tinença d'Alcaldessa

Àrea: Obres Públiques

Partit polític: Unitat

Portaveu: Titular de la Junta de portaveus

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: Titular de la Comissió informativa de Serveis Generals i Personals, President titular de la Comissió informativa de Serveis Econòmics i Territorials i Suplent de la Comissió Especial de Comptes.

Correu electrònic: morajp@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil:

Arquitecte tècnic i paisatgista, especialitzat en espai públic urbà.

Trajectòria professional:

Vocal del Maresme del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. Tècnic de l'Ajuntament de Mataró.

Tipus: Càrrec electe

Retribució anual bruta: 0

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment. 

Publicat el 21.06.2019