Ajuntament d'Argentona

SEMPRE - Servei municipal de promoció econòmica

Els formularis
Formulari d'inscripció FORMA'T per a trobar feina
*
*
*
*
*Data de naixement ( - - )
*
*
*
*
*Perfil usuari
*Cursos del teu interès

* D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Argentona, com a responsable d'aquestes.

 
INSTAGRAM

Ajuntament d'Argentona | Servei Municipal de Promoció Econòmica (SEMPRE)
C/ Gran, 61, 1r pis | 08310 Argentona
Tel.: 93 797 49 00
URL: www.argentona.cat

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona