Els formularis
 
XXXVI Mostra Literària d'Argentona

Poden participar-hi totes aquelles persones empadronades a Argentona o els alumnes de les escoles i centres educatius del municipi d'Argentona.

La data límit de presentació d'originals és el dijous 30 de maig del 2019. Podeu consultar les bases a www.argentona.cat

D'acord amb la normativa vigent, per poder rebre els corresponents premis, els beneficiaris dels premis hauran de signar una declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social i Hisenda.

Dades del/de la participant
*
*
*Data naixement ( - - )
*Estàs empadronat/da a Argentona?
*
*
*
Treball
*
*
*Grup *Edat a data 30 d'abril del 2019
*Modalitat
*

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800