Els formularis
 
Pla Director de Mobilitat de la Bicicleta a Argentona

En el següent formulari et demanem l'opinió sobre quines actuacions creus que són prioritàries en la implantació del pla director de la bicicleta a Argentona, una eina que permetrà a l'Ajuntament i al municipi desenvolupar un nou model de mobilitat més sostenible i que fomenti l'ús de la bicicleta.

Pots consultar el resum del pla director de mobilitat de la bicicleta a Argentona al següent enllaçDe cadascuna de les accions previstes, marca aquelles opcions que més t'agradin o consideris prioritàries

1. Compartir l'espai públic per a tenir una ciutat 100% ciclable
2. Articular una xarxa ciclable bàsica (tria un màxim de 4)
3. Potenciar una xarxa d'aparcaments per a bicicletes (tria un màxim de 4)
4. Facilitar la intermodalitat amb el transport públic
5. Promoure la mobilitat amb bicicleta a la feina
6. Promoure l'ús de la bici des de l'àmbit educatiu
7. Difondre constructivament l'ús quotidià de la bicicleta
8. Actualitzar l'ordenança de mobilitat
9. Realitzar un bon mantenirment dels itineraris existents i previstos
10. Realitzar un seguiment participatiu del desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta
Dades personals
*
Vol estar informat/da de properes activitats relacionades amb qüestions de mobilitat i la via pública?

* D'acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter persona, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800