Tauler d'anuncis
Publicat el 02.06.2020
Procés de selecció 1 plaça d'Agent de la Policia Local i creació d'una borsa
Podeu consultar les bases i requisits. La sol·licitud s'haurà d'enviar a través d'una instància telemàtica
 • L'Ajuntament d'Argentona convoca, pel sistema de concurs, el procés de provisió mitjançant comissió de serveis per cobrir temporalment un lloc vacant d'agent de policia local i la creació d'una borsa per poder cobrir possibles vacants o baixes que es puguin produir.

  > Presentació de sol·licituds

  La sol·licitud de participació es presentarà preferentment de forma electrònica a través del menú “Tràmits” de la pàgina web de l'Ajuntament www. argentona.cat/tramits, una instància general adreçada a l'Alcaldessa de la Corporació.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria al web de l'Ajuntament

  Podeu consultar l'anunci amb les bases del concurs, detall del lloc de treball i requisits al següent enllaç:

  ANUNCI

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800