Tauler d'anuncis
Publicat el 20.02.2020
Oferta pública: 1 plaça tresorer mitjançant comissió de serveis
 • L'Ajuntament d'Argentona té la necessitat de proveir de forma temporal un lloc de treball de Tresorer Habilitat Nacional,  mitjançant comissió de serveis.

  Requisits per a la seva cobertura
  • Ésser funcionari de carrera del grup A (subgrup A1)
  • Classe de personal: Funcionari/ària d'administració local amb habilitació de caràcter nacional
  Sistema de Provisió
  • Comissió de serveis
  durada
  • Màxim de dos anys o cobertura definitiva del lloc

  Condicions
  • Grup: A (subgrup A1)
  • Salari base: 1.203,56 €  mensuals
  • Triennis: els que la persona tingui reconeguts
  • Complement de destí: Nivell 26 (757,72 € mensuals)
  • Jornada: Horari 37,5 setmanal
  • Complement específic: 1.311,20 euros/mes
  • Retribució bruta anual:  44.892,72€
  • Document adjunt de la fitxa de lloc de treball

  Presentació de candidatures


  Els candidats/es interessats en participar en la provisió d'aquest lloc de treball hauran d'enviar el seu CV detallat al mail: rrhh@argentona.cat.

  La data límit de presentació de candidatures serà fins el dia 5.03.2020.

  Més informació al correu electrònic o trucant al 93 797 49 00 

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800