Argentona compta amb diversos polígons d'activitat econòmica i/o industrials.

La situació estratègica és un punt fort del municipi, té connexió directe amb la C-32 i la C-60, i per tant té bones vies de comunicació amb Barcelona, la comraca del Maresme i el vallès oriental.

 

Poligons industrials