Tauler d'anuncis
Publicat el 09.10.2020
Procés de convocatòria d'una plaça de Tècnic de RRHH
Llistat de persones aspirants admeses i excloses
  • Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per a la cobertura de forma interina d'una plaça de tècnic(a de RRHH, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Argentona, escala Administració Especial, grup A, subgrup de classificació A2, mitjançant concurs oposició lliure i creació d'una borsa de treball.

    El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria al BOP.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800