Notícies
Publicat el 27.05.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Consulta pública prèvia sobre el reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social
La ciutadania i organitzacions poden participar d'aquest document presentant els seus comentaris i/o al·legacions

D'acord amb la Llei 39/2015 i amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través dels portals web de l'Ajuntament d'Argentona, amb l'objectiu de recollir l'opinió dels ciutadans/es i organitzacions més representatives potencialment afectats/des per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions poden remetre les seves opinions mitjançat instància general durant els propers 15 dies, que poden trametre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica

Les Lleis 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials i la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, estableixen com a competència municipal dels Serveis Socials Bàsics les prestacions econòmiques socials d'urgència destinades a l'atenció a persones i nuclis familiars o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social.

Podeu consultar el document al següent enllaç:

Consulta prèvia

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800