Notícies
Publicat el 19.03.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Mesures restrictives de la llibertat de circulació i en matèria de transport
Ajuntament

L'Ajuntament i la Policia Local recorden que sancionaran aquells casos no permesos o justificats per l'estat d'alarmaD’acord amb les ordres del Ministeri de l’Interior en relació a les mesures restrictives de la llibertat de circulació i en matèria de transports, l’Ajuntament d’Argentona i la Policia Local recorden que:

Els ciutadans únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

  • a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
  • b) Assistència a centres sanitaris
  • c) Desplaçament a lloc de treball
  • d) Retorn al lloc de residència habitual
  • e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
  • f) Desplaçament a entitats financeres
  • g) Per causa de força major o situació de necessitat
  • h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada, com per exemple:

la circulació pel transport de menors o persones sota custodia o tutela, el compliment d’obligacions professionals que exigeixi la presència o circulació fora de la seu social o centre de producció habitual; el compliment d’obligacions professionals que exigeixi la presència o circulació fora de la seu social o centre de producció habitual; el compliment d’obligacions oficials o gestions en centres oficials; l’assistència a actes contractuals de naturalesa jurídica improrrogables per termini i cicumstàncies; els actes per l’assistència i cura d’animals de companyia.


Així mateix, la Policia Local iniciarà tasques d’inspecció a les obres que s’estan duent a terme al municipi, per comprovar si prenen les mesures sanitàries de prevenció i protecció adequades i, en cas contrari, poden procedir a sancionar i ordenar la paral.lització de l’activitat.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800