Ajuntament d'Argentona
El Pla d'Actuació Municipal és un document que recull les actuacions que es duran a terme en els pròxims anys i marca les prioritats
Gina, Eudald i Montse

Durant el primer ple del curs, la regidora de Participació Ciutadana i Transparència, Gina Sabadell, va fer públic que el govern vol elaborar un Pla d'Actuació Municipal (PAM) que compti amb la participació de la ciutadania. Ho va explicar responent a la moció presentada pel PSC en què demanava la celebració d'un ple especial per aprovar un programa municipal i un pla d'actuació.

Gina Sabadell va revelar que tenen un primer calendari sobre la taula. Aquest proposa que la primera part del PAM, que contempla la seva redacció per part del govern, estigui feta al desembre d'aquest any. Segons va explicar la regidora, a continuació, una comissió de seguiment i una comissió tècnica elaborarien unes bases que regularien el posterior procés participatiu. Aquesta segona fase participativa la voldrien presentar públicament el febrer de 2020 quan ja començarien a recollir propostes i suggeriments del PAM. Totes elles es sotmetrien a debat i se'n recollirien suports. Les propostes validades s'incorporarien al Pla d'Actuació que, inicialment, hauria redactat el govern. Finalment, la voluntat de l'equip de govern és presentar el PAM en audiència pública el mes de juny de l'any vinent.

Amb aquest calendari sobre la taula, els regidors socialistes van acusar el govern d'eternitzar l'elaboració del PAM si aquest passa per un procés participatiu. Tot i això, Susana López sí que es va mostrar a favor de que els grups a l'oposició puguin participar en aquest Pla.

Publicat el 10.09.2019