Notícies
Publicat el 27.11.2018
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
El pressupost 2019 al detall
L'Ajuntament d'Argentona ha aprovat aquesta setmana un pressupost municipal per a l'exercici 2019 de 16.283.329 euros, que suposa un increment d'un 7,5% en relació al del 2018.

Tot i que les ordenances fiscals i les taxes no experimenten variacions destacades per l’any vinent, les previsions favorables motivades per l’augment de l’activitat econòmica i l’impuls en alguns sectors com el de la construcció han tingut un impacte en la confecció del pressupost amb un augment en diversos capítols de l’apartat d’ingressos que han permès situar el pressupost municipal per sobre dels 16 milions d’euros l’any vinent.

Inversions

A continuació es detallen algunes de les principals inversions i projectes, entre els que es troben les propostes guanyadores a la darrera edició del pressupost participatiu:

 • Darrera fase rehabilitació casa Puig i Cadafalch: 738.000 €
 • c/ Josep Solé: 368.000 € que se sumen als ja previstos per tal de fer front de cop a aquesta costosa obra
 • Local social i entorn Les Ginesteres: 150.000 €, a més dels 37.000 previstos pel condicionament de l’edifici
 • Camins comunitaris Les Ginesteres: 80.000 €
 • Projecte urbanització i direcció obres Can Raimí: més de 200 mil euros que es cobriran amb quotes urbanístiques dels veïns)
 • Millora eficiència energètica escola Bernat de Riudemeia: 175.000 €
 • Reforma mercat plaça de Vendre: 100.000 €  que s’afegeixen al pressupost previst per a l’actuació
 • Arranjament de voreres: 165.000 €
 • Local Calabrot d’Argent a una parcel.la de Can Barrau: S’aporten 52.000 € més al projecte

Aquest és el detall dels capítols d’ingressos i despeses del pressupost municipal del 2019:

Pressupot 2018: 15.146.806 €
Pressupost 2019: 16.283.329 € (+ 7,5%)

Ingressos
 • 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.030.500,00 €
 • 2 IMPOSTOS INDIRECTES 410.000,00 €
 • 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.177.607,45 €
 • 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.165.426,59 €
 • 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 15.969,14 €
 • 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00€
 • 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 250.000,00 €
 • 8 ACTIUS FINANCERS 0.00 €
 • 9 PASSIUS FINANCERS 2.233.826,16 €

TOTAL 16.283.329,34 €

Despeses
 • 1 PERSONAL 5.716.312,49 €
 • 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.564.016,18 €
 • 3 DESPESES FINANCERES 38.500,00 €
 • 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 718.174,51 €
 • 5 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 150.000,00 €
 • 6 INVERSIONS REALS 2.483.826,16 €
 • 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
 • 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
 • 9 PASSIUS FINANCERS 612.500,00 €

TOTAL 16.283.329,34 €

* Per la seva banda, el pressupost del Museu del Càntir, organisme autònom municipal, pel 2019 serà de 329.092 euros.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800