Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Carta de serveis de l'Oficina d'Informaciķ Ambiental
Nom del serveiOficina d'Informaciķ Ambiental
DescripciķL’Oficina d’Informaciķ Ambiental de l’Ajuntament d’Argentona és l’espai de comunicaciķ, assessorament i sensibilitzaciķ mediambiental entre l'Ajuntament i la ciutadania. L'oficina gestiona la informaciķ de les actuacions municipals en matčria de medi ambient, la recollida de residus, autocompostatge i resol les consultes i dubtes de la ciutadania en matčria de medi ambient.
Persones destinatāriesCiutadania, empreses i entitats.
Línies de servei

1. Informaciķ
2. Assessorament
3. Atenciķ telefōnica i via correu electrōnic
4. Distribuciķ de material domčstic per a la recollida porta a porta
5. Lliurament de la targeta de la deixalleria
6. Recepciķ i/o derivaciķ de queixes, incidčncies, suggeriments i propostes

Altra informaciķ d'interčsLa solˇlicitud  de la targeta de la deixalleria es duu a terme telemātica o presencialment a l’OAC.
Cost per l'usuari/āria

Targeta de la deixalleria: 0,90 €
Saca fracciķ vegetal reutilitzable: 3,12 €
Material domčstic (bosses rebuig, bolquers i cubell): preu inclōs dins la taxa d’escombraries

Canals de prestaciķ i solˇlicitud del servei

La ciutadania es pot adreįar a l’Oficina d’Informaciķ Ambiental:
- Presencialment a l’oficina del Carrer Gran, 59 dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 h a 13:00 h i, de l’1 d’octubre al 31 de maig, també els dijous de 16:00 a 19:00 h. Dimecres sempre tancat.
- Al telčfon de l’Ajuntament 93 7974900.
- Al correu electrōnic infoambientals@argentona.cat.
A través del formulari d’atenciķ ciutadana del web municipal argentona.cat/atenciociutadana.

Equip tčcnicRegidor/a de Medi Ambient
Tčcnic/a de Medi Ambient
Unitat responsableServeis Territorials
Regidoria/Ārea responsableRegidoria de Medi Ambient

Teniu dret a:

- Ser atčs/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
- Ser tractat/da amb respecte i a ser atčs/a amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes.
- Cončixer la identitat del personal municipal responsable de l’atenciķ i de la tramitaciķ de les seves peticions.
- Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefōnic, en línia).
- Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecciķ de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
- No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjanįant la seva autoritzaciķ de consulta als serveis de Via Oberta.
- Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat.

Heu de complir amb el deure de:

- Fer un ús correcte de les instal•lacions i serveis.
- Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatōries o citacions.
- Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
- Respectar l’ordre d’atenciķ.
- Assegurar-se de llegir i comprendre allō que signa.
- Contribuir al finanįament del cost del centre o servei, d'acord amb la normativa.

Formes de participaciķ
Formulaciķ de suggeriments i queixes presencialment, per telčfon, correu electrōnic o telemāticament.
Compromisos de qualitat

1. Garantir que el 100% del personal compta amb formaciķ en atenciķ a l’usuari/āria.
2. Garantir que els usuaris/āries valorin la qualitat del Servei amb un 7.
3. Donar a cončixer tots els canals a l’abast per contactar amb l’oficina d’informaciķ ambiental.
4. Posar a l’abast de tots els usuaris/āries espais accessibles.
5. Escoltar l’opiniķ i prioritats dels usuaris/āries en relaciķ amb el servei.
6. Contestar suggeriments, consultes o peticions telemātiques en un termini māxim de 2 hābils.
7. Lliurar la targeta de la deixalleria en un termini māxim de 2 mesos des de l’entrada de la sol•licitud al registre municipal.

Avaluaciķ del grau de complimentAnualment, es publicarā al Portal de Transparčncia un informe de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat de l’Oficina d’Informaciķ Ambiental.
Vigčncia i revisiķ de la carta

Aquesta carta i els seus indicadors d'avaluaciķ estan pendents de ser aprovats pel Ple municipal i mantindran la seva vigčncia mentre no sigui modificada o substituīda per una de nova.

Publicat el 25.10.2018