Ajuntament d'Argentona / Serveis / Medi Ambient / Carta de serveis de l'Oficina d'Informació Ambiental
Carta de serveis de l'Oficina d'Informació Ambiental
Publicat el 25.10.2018
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Nom del serveiOficina d'Informació Ambiental
DescripcióL’Oficina d’Informació Ambiental de l’Ajuntament d’Argentona és l’espai de comunicació, assessorament i sensibilització mediambiental entre l'Ajuntament i la ciutadania. L'oficina gestiona la informació de les actuacions municipals en matèria de medi ambient, la recollida de residus, autocompostatge i resol les consultes i dubtes de la ciutadania en matèria de medi ambient.
Persones destinatàriesCiutadania, empreses i entitats.
Línies de servei

1. Informació
2. Assessorament
3. Atenció telefònica i via correu electrònic
4. Distribució de material domèstic per a la recollida porta a porta
5. Lliurament de la targeta de la deixalleria
6. Recepció i/o derivació de queixes, incidències, suggeriments i propostes

Altra informació d'interèsLa sol·licitud  de la targeta de la deixalleria es duu a terme telemàtica o presencialment a l’OAC.
Cost per l'usuari/ària

Targeta de la deixalleria: 0,90 €
Saca fracció vegetal reutilitzable: 3,12 €
Material domèstic (bosses rebuig, bolquers i cubell): preu inclòs dins la taxa d’escombraries

Canals de prestació i sol·licitud del servei

La ciutadania es pot adreçar a l’Oficina d’Informació Ambiental:
- Presencialment a l’oficina del Carrer Gran, 59 dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 h a 13:00 h i, de l’1 d’octubre al 31 de maig, també els dijous de 16:00 a 19:00 h. Dimecres sempre tancat.
- Al telèfon de l’Ajuntament 93 7974900.
- Al correu electrònic infoambientals@argentona.cat.
A través del formulari d’atenció ciutadana del web municipal argentona.cat/atenciociutadana.

Equip tècnicTècnic/a de Medi Ambient
Unitat responsableServeis Territorials
Regidoria/Àrea responsableRegidoria de Medi Ambient

Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:

- Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
- Ser tractat/da amb respecte i a ser atès/a amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes.
- Conèixer la identitat del personal municipal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves peticions.
- Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
- Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
- No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta.
- Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat.

Heu de complir amb el deure de:

- Fer un ús correcte de les instal•lacions i serveis.
- Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
- Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. Respectar l’ordre d’atenció.
- Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
- Contribuir al finançament del cost del centre o servei, d'acord amb la normativa.

Formes de participació
Formulació de suggeriments i queixes presencialment, per telèfon, correu electrònic o telemàticament.
Compromisos de qualitat

1. Garantir que el 100% del personal compta amb formació en atenció a l’usuari/ària.
2. Garantir que els usuaris/àries valorin la qualitat del Servei amb un 7.
3. Donar a conèixer tots els canals a l’abast per contactar amb l’oficina d’informació ambiental.
4. Posar a l’abast de tots els usuaris/àries espais accessibles.
5. Escoltar l’opinió i prioritats dels usuaris/àries en relació amb el servei.
6. Contestar suggeriments, consultes o peticions telemàtiques en un termini màxim de 2 hàbils.
7. Lliurar la targeta de la deixalleria en un termini màxim de 2 mesos des de l’entrada de la sol•licitud al registre municipal.

Avaluació del grau de complimentAnualment, es publicarà al Portal de Transparència un informe de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat de l’Oficina d’Informació Ambiental.
Vigència i revisió de la carta

Aquesta carta i els seus indicadors d'avaluació estan pendents de ser aprovats pel Ple municipal i mantindran la seva vigència mentre no sigui modificada o substituïda per una de nova.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800