Ajuntament d'Argentona
El formulari i documentació s'haurà de presentar telemàticament. Hi ha temps fins a finals d'aquest mes de juliol

Fins a finals d'aquest mes de juliol totes aquelles entitats legalment constituïdes i incloses al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en els registres públics, que organitzin activitats per al foment i dinamització d'Argentona, poden sol.licitar subvenció per a les activitats realitzades durant l'exercici 2018.

Poden fer-ho aquelles associacions i agrupacions dels següents àmbits: Benestar social, Educació, Esports, i Cultura. El termini per presentar la sol·licitud i la documentació finalitza el 30 de juliol, a excepció de les entitats de Benestar Social, que disposaran d'un dia més, fins al 31 de juliol.

Les sol.licituds s'hauran de presentar telemàticament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Argentona.

Tota la informació la podeu consultar al següent enllaç. La documentació a aportar i fitxa de sol·licitud ho podreu descarregar a l'apartat "sol·licitud per concurrència", dins d'aquest mateix enllaç

Publicat el 12.07.2018