Ajuntament d'Argentona

El Jutjat de Pau d'Argentona ha recomptat 108 matrimonis, 90 naixements i 27 defuncions en tancar el 2017

jutjatdepau_faldogran

El Jutjat de Pau d'Argentona ha donat a conèixer les dades referents a les inscripcions dutes a terme al Registre Civil durant l'any 2017 i s'han quantificat amb un total de 225. D'aquestes inscripcions, 108 pertanyen als matrimonis  (90 civils i 18 canònics); 90 als naixements (49 nens i 41 nenes) i 27 defuncions (8 homes i 19 dones). Referent al nom dels nadons per sexe, els femenins amb més inscripcions han estat: Clàudia (3) i els de María, Júlia, Joana, Lia i Nahia (2). Pel que fa als masculins, han estat el de Pol i Gerard (3) i els de Nil, Aleix, Aritz i Enzo (2).

El jutjat també ha recomptat altres indicadors socials com els 108 matrimonis celebrats a Argentona, 38 sentències de divorci, 35 de les quals han estat divorcis de mutu acord i 3 de contenciosos. En aquest sentit, també s'han practicat 2 anotacions de sentències de separació, una contenciosa i una altra de mutu acord. Pel que fa al moviment dels assumptes registrats d'auxili judicial (exhorts), s'ha donat un augment del volum d'assumptes civils amb 510 exhorts (un 5,67% més que l'any anterior). Referent als assumptes penals s'han quantificat 216 exhorts (un 1,39% més en relació a l'any anterior). Per tant, aquestes dades confirmen un lleuger augment de la conflictivitat judicial. Per últim, s'han registrat 4 Actes de Conciliació.

Publicat el 08.06.2018