Ajuntament d'Argentona

El cap de llista i regidor del PP, Fran Fragoso, ha fet balanç del ple de juny i ha lamentat la falta d’informació i de previsió per part del govern

fragoso gran juny

El cap de llista i regidor del PP, Fran Fragoso, ha explicat avui al seu torn a la Roda Política que “a vegades hi ha que saber votar que no i, quan et donen arguments, a votar que sí”. Així ho ha ressumit quan se li ha preguntat pel sentit del seu vot en la proposta de la modificació de l’annex d’inversions i de l’expedient de modificació de crèdits núm 8/2018 del pressupost d’enguany, que el govern va portar a votació al ple i va restar aprovat. Recordem que en el ple de maig aquesta proposta no va prosperar i que el PP va votar-la en contra. Fragoso ha lamentat que “l’equip de govern no es va posar en contacte amb mi mai, ni em va explicar quins serien els objectius del projecte de la zona vermella”. Fragoso ha destacat que ha sigut l’associació de comerciants qui finalment els hi ha explicat el projecte i ha assegurat que “els comerciants volen que s’aprovi aquest projecte i això és el més important”.

El regidor popular també ha parlat de l’aprovació de dos plans que es van aprovar per unanimitat. Un és el referent al Pla Director del verd urbà d’Argentona i Pla de Poda, del qual ha dit que “m’he llegit el document per sobre i és quelcom que s’ha anat treballant i que hi ha hagut diverses reunions, per això el meu vot a favor”. Per altra banda, l’altre pla que es presentava era el referent al Pla Local de Joventut d’Argentona 2018-2021 del que ha dit que “he donat el meu vot de confiança i més encara si és per la joventut d’Argentona”.

Fragoso també ha explicat el seu sentit del vot de la moció que va presentar el grup del PSC referent a la recuperació per part del Ple Corporatiu de les atribucions en matèria de contractació delegades a la Junta de Govern Local. El regidor ha destacat que "vaig votar a favor perquè d’aquesta manera tindrem més informació, ja que el govern no la dona”. A més, pel que fa a l’alentiment dels processos que aquesta mesura provocaria, segons l’alcalde, Fragoso ha sentenciat que “tot això són excuses”.

El regidor popular també ha parlat de l’aprovació de l’ordenança fiscal número 46, de la modificació de crèdit número 9/2018, d’unes quantes mocions que es van presentar en plens anteriors, de la Tarda de l’Esport, i de la moció de censura contra Mariano Rajoy.

Podeu escoltar l'entrevista sencera al regidor del PP, Fran Fragoso:

Publicat el 06.06.2018