Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Transparència / Prioritats pacte de govern 2017-19
Prioritats pacte de govern 2017-19
Publicat el 07.01.2018
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
El pacte de govern ha estat fruit d'un procés de debat extens i basat en anàlisis profundes sobre les polítiques que ha de portar a terme l'Ajuntament de la vila. 

En aquest document es determinen prioritats molt enfocades que es puguin tancar aquesta legislatura i que seran les directrius de l'equip de govern. La feina del dia a dia, i que es concretarà amb un ventall molt més ric i extens de decisions i accions, que es prendran sota l'esperit i la voluntat política que s'han exposat en aquest pacte.

En previsióEn previsió AturatAturatEn execucióEn execucióExecutatExecutat

SERVEIS A LES PERSONES

MODELS SOCIALS
AccióEstat d'execucióActuacions
Reivindicar l’augment de competències del CAP, incloent el servei d’urgències 24h                                                               En execució
 • S'ha augmentat el servei d'atenció però no l'atenció 24 hores
Difondre la carta de serveis socials, per evitar que cap persona que ho necessiti no faci ús de cap servei En execució
 • Reglament de serveis socials en procés de redacció
Fer el consell d’Esports el centre de decisions polítiques esportives i cohesió, entre clubs, entitats i col·lectius Executat
Congelar i revisar la instal·lació de les càmeres de videovigilància per evitar que es vulneri el dret a la intimitat Executat
 • S'ha constituït una comissió de seguretat municipal
Defensar un model de Policia de proximitat, a peu de carrer, basat en la confiança i en l’acompanyament de la ciutadania Executat
 • S'ha creat la policia de proximitat 
 • S'ha retirat del cos l'arma Taser
Impedir que cap persona passi gana, buscant noves eines per combatre la crisi Executat
 • S'està redactant el reglament de serveis socials
 • S'ha impulsat un programa d'ajudes a les famílies perquè puguin tenir aliments
Seguir lluitant contra la pobresa energètica En execució
 • S'ha ofert un programa d'ajudes a les famílies necessitades per evitar els talls energètics
Dinamitzar el casal per a gent gran amb la participació de les persones usuàries. Ha de ser un espai dinàmic, que promogui un envelliment actiu i que doni resposta a les diferents necessitats del col·lectiuExecutat
 • El casal obre els matins per oferir cursos i activitats, afavorint la participació dels usuaris

Crear espais d’oci juvenil per fomentar la participació, l’apoderament i l’autoorganització de la gent jove 

En execució
 • S'ha potenciat la Festa Major d'hivern amb l'organització del Garrivern i una major oferta cultural i lúdica
Incrementar la presència de Protecció Civil en esdeveniments públics, com a agents cívics necessaris Executat
 • S'ha recuperat aquest cos de voluntaris i se'ls ha dotat de recursos materials i vehicle
Centrar la mirada en el reconeixement de les dones, lluitar contra la seva discriminació social i donar eines per tal d’incrementar la seva participació pública Executat
 • Pacte contra la violència de gènere
 • Aprovació del pla d'Igualtat i protocols per a l'abordatge de la violència de gènere
Seguir incorporant aliments de proximitat als menjadors escolars i garantir la continuïtat del menjador escolar de l’escola Sant Miquel del Cros Executat
 • Es va forçar el Consell Comarcal del Maresme a mantenir obert el menjador del Cros
 • S'ha millorat els Serveis i aliments dels menjadors d'Argentona
Millorar els equipaments de la Zona esportiva , millores en la il·luminació i en zona d'aparcamentsEn previsió
Model cultural i educatiu
Consolidar la sala com a equipament motor de cultura de la vila i la dinamització cultural Executat
 • S'han consolidat les dues temporades anuals d'espectacles professionals.
 • Programa de foment i major ús de l'equipament per part de les entitats i escoles
Retirar símbols feixistes del poble En execució
 • S'ha retirat el monument de les escaletes de la plaça de l'Església
 • També s'estan retirant les plaques dels habitatges de protecció oficial
Defensar una educació pública, de qualitat, laica i catalanaEn execució
 • S'ha vetllat pel compliment d'aquests valors als Consells Escolars i al Consell Escolar municipal
 • Inici del projecte educatiu del poble
 • Pla Educatiu d'Entorn
Lluitar contra el fracàs escolar, treballar per la igualtat d’oportunitats i garantir l’accés a l’educació en les millors condicions, com una constant de la política educativaExecutat
 • S'ha portat a la pràctica el projecte filosofia 3/18
 • S'han fet els projectes musicals  Banda Bufera i 4cordes
 • S'ha portat a la pràctica la formació professional PFI
 • S'ha portat a la pràctica l'ensenyament de català per a nouvinguts i d'altres col·lectius
Apostar per la continuïtat dels programes de formació i inserció (PFI) i treballar per a obtenir una escola de formació professional a Argentona Executat
 • S'ha donat continuïtat als programes PFI durant aquest mandat
Obrir escoles com a espais per a altres activitats i projectes en hores no lectives Executat
Ampliar l’oferta d’educació formal i no formalExecutat
 • Ampliació dels projectes musicals a la majoria d'escoles de la població (per exemple la Banda Bufera i 4 Cordes)
 • Creació del projecte musiquetes a les escoles (música d'arrel popular)
 • Ampliació del projecte Emprenedoria a més escoles
Avançar en la recuperació de la Casa Puig i Cadafalch i decidir amb la ciutadania i les entitats l'ús de la CasaEn execució
 • S'ha executat la 2a fase del projecte, s'està treballant en concretar l'execució de la 3a fase i en la creació d'una comissió formada per ciutadans i entitats que consensuï quins usos tindrà la Casa Puig i Cadafalch SERVEIS TERRITORIALS

 territori i mobilitat
AccióEstat d'execucióActuacions

Aprovar el POUM amb el màxim 
consens possible aquesta legislatura

En execució
Defensar el dret a l’habitatge com una prioritatEn execució
 • S'ha incentivat la construcció d'habitatges de protecció oficial d'iniciativa privada que s'ha de construir al carrer 2 de maig

Incentivar l’ús dels habitatges per evitar la construcció innecessària d’habitatges buits i sancionar les entitats bancàries que mantinguin els seus habitatges fora del mercat

Aturat
 • S'han aprovat els recàrrecs de l'IBI pels habitatges buits tot i que cal superar dos anys fins a certificar l'estat de desús d'un immoble
Continuar intermediant amb l’objectiu d’evitar tots els desnonaments i buscar alternatives d’habitatge digne per a les persones que els han patitExecutat
 • La coordinació entre l'àrea de serveis socials municipal i l'oficina de recaptació de la Diputació ha permès evitar casos de desnonament
Crear la regidoria de Cohesió per atendre amb major atenció les seves necessitats diferenciades dels veïnats i urbanitzacions d'ArgentonaExecutat
 • S'ha creat la regidoria de Cohesió per coordinar les polítiques i actuacions municipals als diversos veïnats del municipi
Convertir l’oficina del Pla de Barri en una oficina de descentralització administrativa i més propera al barri del Cros, prioritzant les polítiques socialsEn execució
 • S'ha dotat l'espais dels serveis perquè esdevingui una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) descentralitzada i per donar continuïtat a l'oficina més enllà del Pla de Barris
Finalitzar el Pla de BarrisExecutat
 • S'ha finalitzat el programa Pla de Barris que ha impulsat una important millora urbanística i social al veïnat del Cros
No vendre sòl públic si no és en cas que suposi una solució per a facilitar el dret a l’habitatge o per millorar els equipaments públicsExecutat
Millorar la mobilitat i la connexió de la vila amb els seus propis nuclis i les poblacions properes, apostant pel transport públicEn execució
 • S'ha aconseguit doblar la freqüència de busos que enllacen Argentona amb la UAB
 • Es reordenaran les línies de bus que van a Mataró amb un línia "semidirecta" fins a l'estació
 • S'ha fet la rotonda "Can Poi"
Facilitar l’ús de la bicicleta per als desplaçaments interurbans, amb prioritat als carrils bici del Camí de les Mateves i la carretera de VilassarEn execució
 • S'ha encarregat un estudi per tal de crear un carril bici que uneixi la carretera del Cros amb la de Vilassar 
 • S'ha fet el Pla Director de Bicicleta
Facilitar la mobilitat a peu i per a les persones amb mobilitat reduïda dins dels nuclis urbans de la vilaEn execució
 • S'han realitzat diverses accions per millorar la connexió de la vila, prioritzant la seguretat dels vianants i la pacificació del centre
Seguir treballant amb l’increment de l’ús d’energies renovables, amb mires a la construcció de la caldera de biomassa per als equipaments i l’aprofitament de l’energia solar En execució
 • S'ha aprovat el projecte i es pagarà la meitat amb fons europeus
Ampliar les zones que es beneficien del porta a portaExecutat
 • S'ha ampliat el model de recollida porta a porta a tot el municipi, amb la incorporació del barri del Cros i els veïnats de Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa
Reduir els residusExecutat
 • S'ha eliminat l'àrea d'emergència de Bellavista i s'ha instal·lat a la deixalleria municipal
El malbaratament alimentariAturat
equipaments i infraestructures
Redactar, amb el màxim consens polític i social possible, el projecte de nova biblioteca municipal a l'espai de Can Doro-Cal Guardià, respectant els elements patrimonials ja existents i aconseguint la seva integració en el nou equipament públicEn execució
 • S'ha fet modificació urbanística
 • S'ha de redactar el projecte
Seguir analitzant les possibilitats de mancomunar serveis públics amb municipis propers En execució
 • S'ha mancomunat la possibilitat de l'AASA a Dosrius
 • S'han mancomunat part dels serveis de promoció econòmica amb els municipis de Cabrera, Dosrius i Òrrius mitjançant el pacte supramunicipal "La Riera"
 • S'està estudiant la recuperació ambiental de la Riera d'Argentona
Acordar amb el màxim consens polític i social possible les inversions que Argentona necessita per aquests futurs 10 anysEn execució
 • S'ha fet un estudi tècnic i s'encarregarà un d'econòmic per la construcció de la coberta de la piscina municipal
 • Redactar el projecte de nova biblioteca municipal
espai públic
Fer un Pla d’inversions constant i permanent de manteniment i millora de carrers i espai públicEn execució
 • S'ha realitzat l'arranjament de carrers 
 • S'ha previst la rehabilitació de diverses vies com el carrer Lladó o la Plaça Nova
Incorporar progressivament espais de prioritat invertida al centre de la vilaExecutat
 • S'ha fet un Pla d'accessibilitat amb la Diputació 
 • S'han senyalitzat de prioritat invertida i pacificat els carrers: Bernat de Riudemeia, Lladó i Sant Ferran
Tirar endavant un Pla de millora dels espais de joc infantil de les places públiquesExecutat
 • S'han millorat alguns parcs públics mitjançant els pressupostos participatius, com les zones infantils de la plaça del Molí, Memorial Democràtic, una zona de barres per a exercitar-se al Cros, la Plaça Salvat Papasseit i Plaça Sauló
Construir circuits lúdics i de salut per a gent gran en espais públicsEn execució
 • S'han instal·lat circuits lúdics i de la salut per gent gran al Cros
Delimitar espais d'esbarjo per a gossosExecutat
 • S'ha posat en marxa una zona d'esbarjo al carrer Bellavista
PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA PÚBLICA

Promoció Econòmica i Hisenda
AccióEstat d'execucióActuacions
Dotar el centre de la vila del teixit comercial i l’espai d’aparcament necessari per un comerç local dinàmic i viu, incorporant els espais públics disponibles. Consensuar amb els agents implicatsEn execució
 • Elaboració de plecs per la creació de les zones vermelles per facilitar la rotació i l’aparcament en el centre de la vila
Revitalitzar l’eix social i comercial que conformen la plaça de l’Església i la plaça de vendreEn execució
 • Elaboració de plecs per la millora de l’espai d ela plaça de Vendre
Realitzar els estudis necessaris per poder municipalizar els serveis actualment externalitzats, evitar el conflicte d'interessos de les empreses privades i tenir un control de la seva gestió i la seva transparènciaAturat
 • Està previst realitzar estudis de la recollida de la brossa, la gestió de les escoles bressol i la distribució d'aigua a les urbanitzacions no recepcionades
Simplificar el màxim possible el procés administratiu per a la creació d’empreses i altres tràmits relacionats amb l’economia En execució
 • Creació de la finestra única empresarial (FUE) que simplifica el procés administratiu
 • Creació de programes formatius per persones aturades, col·lectius d'especial atenció i també empreses i autònoms
Introduir clàusules socials, mediambientals i ètiquesAturat
 • S'introduiran clàusules ètiques als plecs administratius de l'ajuntament
Consolidar els projectes d'inserció laboral de la gent jove i de les persones majors de 50 anysExecutat
 • Programa d'impuls de l'activitat econòmica
 • Reducció de l'atur amb subvencions a les empreses que contractin aturats empadronats a Argentona i a emprenedors que creen activitat econòmica.
 • Programa d'orientació laboral per tal d'apendre a identificar les competències professionals
 • Programa d'intermediació laboral amb nous models de selecció (Speed Dating I Programes de formació professionalitzadora per a aturats, actius i emprenedors)
Tendir a uns impostos municipals més progressiusEn execució
 • S'ha reduit l'IBI a la majoria de veïns i s'ha augmentat l'esforç fiscal de les empreses més grans d'Argentona
Millorar les condicions laborals del personal que treballa a l’ajuntamentExecutat
 • S'ha realitzat un estudi de valoració de llocs de treball i s'ha implantat la nova relació de fitxes de treball
Treballar a nivell d'Ajuntament amb la banca ètica, deixant de fer-ho amb la banca no èticaEn execució
 • S'han tranferit 300.000€ a la banca èticaPARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ
AccióEstat d'execucióActuacions
Introduir el programari lliure allà on sigui possibleEn execució
 • S'ha adquirit programari lliure, com l'aplicatiu per celebrar consultes participatives
Difondre el conjunt de serveis que ofereix l’ajuntamentEn execució
 • S'ha obert la seu electrònica, que permet fer tràmits electrònics de la majoria d'àrees
Convertir l’ajuntament en una institució electrònica i del segle XXIEn execució
 • Adquirir les eines per millorar la tramitació interna i electrònica (gestor d'expedients, Firmadoc, MUX)
Debatre i arribar un acord amb el conjunt de grups polítics sobre l'horari en que s’han de celebrar els Plens municipalsExecutat
 • S'ha acordat celebrar els plens el primer dilluns de mes a les 18:30 hores
Crear un portal de transparència amb dades obertesExecutat
 • S'ha creat el Portal de Transparència d'Argentona, s'ha aconseguit el segell Infoparticipa amb el 100% i s'ha iniciat la creació del portal de dades obertes de l'ajuntament
Facilitar la celebració de consultes locals ciutadanesExecutat
 • S'han celebrat consultes dels pressupostos participatius i s'ha adquirit un aplicatiu per celebrar consultes electròniques
Fer dels consells participatius els centres de decisió de polítiques concretesEn execució
 • S'està treballant per millorar les funcions dels consells de participació i per la creació de nous, com el Consell de Medi Ambient
Engegar processos participatius en temes importants  per a la vilaEn execució
 • S'han impulsat els pressupostos participatius i s'ha constituït el Consell d'Infància
Crear el Consell d'InfànciaExecutat
 • Es va constituir a finals de 2016, amb la participació d'alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de la vila
Incorporar processos participatius  a l’aprovació dels pressupostosExecutat
 • S'han obert els pressupostos a la ciutadania mitjançant els pressupostos participatius, amb una partida anual de 500 mil euros
Executar els projectes guanyadors dels pressupostos participatiusEn execució
 • S'han executat ja la majoria de projectes guanyadors en l'edició del 2016 i s'estan fent 2017
Treballar de forma ètica a l'ajuntament, especialment els polítics i polítiquesExecutat
 • S'ha aprovat el codi ètic que s'aplica als polítics i l'Ajuntament
Crear la Comissió d'ÈticaEn execució
 • Està prevista la primera convocatòria el dia 14 de març
Convertir els mitjans locals en un espai de rigor i participacióExecutat
 • S'han renovat els membres del Consell de mitjans i s'ha dut a terme un procés participatiu per renovar el Cap de Creus

 
república
AccióEstat d'execucióActuacions
Donar suport incondicional a la construcció de la nova República de Catalunya des del Ple i des del GovernExecutat
Demanar la llibertat dels presos polítics Executat
Defensar la retirada del 155 i exigir el retorn de les institucions cessades per aquest article Executat
Estendre els llaços amb altres municipis dels Països CatalansAturat

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800