Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Bases Proces Participatiu Pressupost 2018

Una comissiķ sorgida del Consell de la Vila d’Argentona farā el seguiment del desenvolupament, compliment, retorn i execuciķ del procés participatiu del Pressupost municipal.

El procés participatiu del 2018 previst per l’Ajuntament tindrā el següent calendari:

  • Fase 1: Recollida de propostes de la ciutadania: Fins al 9 de marį de 2018
  • Fase 2: Valoraciķ de les propostes i retorn a la ciutadania: Marį-Abril
  • Fase 3: Sessions de debat ciutadā: Maig-Juny
  • Fase 4: Taller selecciķ final propostes: Juny
  • Fase 5: Promociķ i difusiķ propostes: Juliol
  • Fase 6: Consulta ciutadana: Setembre
1. Qui pot participar al procés participatiu?

Qui pot presentar una proposta, projecte o iniciativa? Qualsevol persona, entitat o col•lectiu
Qui pot participar en els grups de treball? Majors de 16 anys empadronats a Argentona –complerts en el moment d’inscriure’s a l’inici del procés. També persones que acreditin un vincle o interčs en el municipi per algun d’aquests motius: tenir una segona residčncia, treballar al municipi o tenir-hi un negoci-, vinculat com a soci o membre de la junta d’alguna entitat del municipi.
Qui pot participar en la votaciķ final de propostes? Majors de 16 anys empadronats a Argentona i/o persones que hagin participat dels grups de treball. També persones que acreditin tenir una propietat al municipi.

2. Canals de recollida de propostes

a) Mitjanįant una butlleta que es distribueix als domicilis i que podreu dipositar a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona i a l’Oficina municipal del Cros
b) Mitjanįant un formulari online que es pot trobar a www.argentona.cat/pressupostparticipatiu2018
c) Consells municipals de participaciķ
d) Grups d’interčs

3. Criteris de les propostes

Es determinen dos tipus de criteris per tal d'avaluar i aprovar les propostes per al procés:

Criteris base, és a dir, criteris que han de complir totes les propostes i que per tant sķn excloents. Quedaran descartades les propostes que no els compleixin.

Criteris de valor afegit. No seran criteris excloents perō sí elements a valorar quan es votin les propostes. Els criteris de valor afegit poden ser explicats al principi, tinguts en compte en la valoraciķ tčcnica i tornats a recuperar de nou en les votacions finals. Ara bé, no poden ser excloses les propostes que no els compleixin.


Criteris base

• Criteri de legalitat: Han de complir amb la legalitat vigent.
• Criteri de viabilitat: Han de ser tčcnicament viables.
• Criteri de competčncies: Han de ser de competčncia municipal.
• Criteri de concreciķ: S’ha de concretar i han de ser avaluables econōmicament i justificar la seva necessitat.
• Criteri de sostenibilitat: No s’acceptaran propostes que plantegin accions insostenibles, entenent que és insostenible qualsevol acciķ que comprometi les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
• Criteri d’exclusiķ social: No s’acceptaran propostes que plantegin directa o indirectament accions d’exclusiķ social.
• Criteri de limitaciķ de pressupost: que el seu desplegament permeti  que altres projectes també es puguin desenvolupar amb el pressupost existent.

Criteris de valor afegit

• Criteri de nombre de beneficiaris: la proposta beneficia un elevat nombre de persones.
• Criteri d’inclusiķ social: la proposta s’adreįa a persones o a col•lectius amb vulnerabilitat social.
• Criteri de novetat: la proposta és nova, és a dir, no es tracta tant de manteniment o ampliaciķ de serveis o projectes existents, sinķ que és un nou recurs, servei o iniciativa.
• Criteri d’estalvi: la proposta implica un estalvi econōmic, millora o optimitzaciķ dels recursos existents.
• Criteri d’eficičncia. Relaciķ entre el cost i l’impacte positiu produīt amb la posada en marxa de la proposta al municipi.
• Criteri de bé comú: la proposta aporta valor cultural, patrimonial, social, educatiu i/o millora a la comunitat.
• Criteri de durada: la proposta és executable a curt termini.

4. Recollida de propostes

Durant la fase de recollida de propostes se celebraran diverses reunions amb grups d’interčs, per tal de recollir les inquietuds, demandes i propostes d’aquells sectors o col•lectius amb necessitats singulars, així com amb els consells municipals de participaciķ. Les propostes es poden presentar de manera individual o col•lectiva.

El termini de presentaciķ de propostes finalitzarā es mantindrā obert fins al 9 de marį

5. Validaciķ de les propostes

Els tčcnics municipals de les ārees corresponents avaluaran i validaran cadascuna de les propostes presentades i elaboraran una valoraciķ tčcnica, consensuada amb els representants polítics del govern, per tal de validar, descartar o reformular la proposta presentada. Aquesta valoraciķ es retornarā a cada ciutadā o col•lectiu que hagi presentat la proposta, durant els mesos d’abril i maig, via e-mail, per telčfon o adreįa postal, depenent del canal que faciliti la persona, entitat o col•lectiu interessat/da.

6. Grups de debat ciutadā

Durant els mesos de maig i juny se celebraran dues sessions de debat ciutadā amb aquells veīns i veīnes inscrits, en quč s’avaluaran i seleccionaran les propostes validades i incloses al procés participatiu.
Una taula final escollirā una llista de deu propostes que se sotmetran a votaciķ popular.

7. Consulta ciutadana

El termini per participar en la consulta ciutadana serā de l’1 al 30 de setembre, ambdķs inclosos. Podran participar-hi totes les persones empadronades a Argentona majors de 16 anys, a més d’aquelles persones no empadronades al municipi perō que prenguin part als grups de debat ciutadā, i també aquelles no empadronades que acreditin tenir una propietat al seu nom al municipi. Aquests últims hauran de presentar la documentaciķ acreditativa a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona.

La votaciķ es podrā via online des del web www.argentona.cat/consulta i també presencialment a diversos espais i equipaments municipals.

La votaciķ permetrā escollir un māxim de tres propostes entre les deu opcions a escollir de la llista de projectes petits i projectes grans, atorgant a cada proposta escollida 3, 2 i 1 punts per ordre de prioritat (3 puntuaciķ māxima i 1 puntuaciķ mínima).

L’Ajuntament realitzarā diverses accions de dinamitzaciķ al carrer per tal d’incentivar la votaciķ i millorar el coneixement del procés per part de la ciutadania.

AJUNTAMENT D'ARGENTONA Š 2014