Ajuntament d'Argentona
La sessió va resoldre diverses qüestions de tràmit i es va prolongar durant tres hores

Aquest dilluns es va celebrar el ple corporatiu municipal corresponent al mes de novembre, sessió que es vas prolongar durant gairebé tres hores.

A l’inici de la sessió, a consulta de Tots x Argentona, es va abordar la situació de la liquidació de les subvencions a les entitats del municipi, un tràmit que s’ha endarrerit força mesos, en part perquè la documentació aportada per algunes associacions era incompleta o amb algunes errades.

A l’apartat de l’informe de tresoreria i intervenció, es va informar que el termini mitjà de pagament a proveïdors per part de l’Ajuntament se situa en 32 dies. Va aprovar-se el compte general de l’exercici 2016, amb l’abstenció de Tots x Argentona, que va sol•licitar major concreció en la partida general d’altres treballs realitzats per l’Ajuntament.

La creació de la Comissió que vetllarà pel seguiment i compliment del Codi Ètic i de Bon Govern, aprovat fa uns mesos per l’Ajuntament, va tenir també l’abstenció del grup Tots x Argentona, que va plantejar algunes reticències en relació a l’elecció d’alguns dels membres que composaran aquest òrgan.

Pel que fa a l’aprovació provisional per a la reordenació del pla urbanístic a Can Doro i Cal Guardià, el govern va informar que s’estan elaborant els plecs per a obrir un concurs d’idees que doni valor afegit i incorpori també la participació ciutadana en el disseny del projecte de la futura biblioteca municipal. En aquest punt també s’hi va abstenir Tots x Argentona.

Mocions

Abans de les mocions, va aprovar-se per unanimitat deixar sense efecte l’ordenança municipal de la ubicació de clubs socials de cànnabis i les condicions de la seva activitat, donat que des del Parlament de Catalunya s’ha impulsat una Llei que ja fixa la regulació d’aquestes associacions.

Amb algunes petites esmenes van aprovar-se tres propostes presentades per Tots x Argentona en relació a la sol•licitud d’una parada d’autobús davant del tanatori per a la línia que connecta amb l’Hospital de Mataró, també en relació al repintat i el manteniment del cementiri de la Vall de Clarà; i també per a l’impuls d’una campanya de sensibilització sobre la gestió i l’estalvi d’aigua, així com per evitar les fuites d’aigua a la xarxa municipal.

Després d’una moció d’urgència per a la resolució d’un assumpte tècnic en relació al contracte pel manteniment de l’enllumenat públic, els grups de l’oposició van plantejar diverses qüestions a l’apartat de precs i preguntes en relació a assumptes com el darrer procés participatiu, la seguretat ciutadana, el balanç del funcionament del primer any del Porta a Porta al veïnat del Cros, o la posada en marxa de campanyes de civisme per mantenir la via pública, entre d’altres.

Després del ple, com és habitual, es va obrir un torn obert al públic present a la sala de plens.

Publicat el 14.11.2017