Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
NOTICIES
Beques de menjador del Consell Comarcal del Maresme per al curs 2016/17

El termini per solˇlicitar l'ajut s'obre del 24 de maig al 2 de juny

Beques menjador

Poden beneficiar-se de l’ajut individual de menjador els nens i nenes empadronats/des a Argentona/Ōrrius que estiguin escolaritzats en centres d’educaciķ infantil de segon cicle, primāria i/o secundāria.

  • És condiciķ indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.
  • Indispensable presentar codi IDALU: codi identificador de l’alumne que s’ha de solˇlicitar a l’escola
  • Seran denegats els ajuts a aquells solˇlicitants que superin els següents ingressos, d’acord amb la situaciķ familiar:

1 menor2 menors3 menors4 menors5 menors
1 adult12.567,50 €

15.467,70 €

18.367,90 €21.268,10 €24.168,30 €
2 adults17.401,10 €

20.301,30 €

23.201,50 €26.101,70 €29.001,90 €
3 adults19.817,90 €

20.117,10 €

23.017,30 €25.917,50 €28.817,70 €
4 adults22.234,70 €

25.134,90 €

28.035,10 €30.935,30 €33.835,50 €

Cal presentar una solˇlicitud per família.Quan es tracti de germans hi haurā una solˇlicitud única per a tots els germans

PRESENTACIĶ DE SOLˇLICITUDS
  • Termini: Del 24 de maig al 2 de juny de 2017.
  • Lloc: OAC Ajuntament d’Argentona, C/ Gran, 59 (08310 Argentona). De dilluns a divendres, de 8:30 a 14h.
DOCUMENTACIĶ QUE CAL PRESENTAR 

1. Imprčs de sol•licitud (model CCM1 que trobareu al següent enllaį. Clica aquí

2. Volant/certificat de convivčncia actual.

3. DNI/NIE  dels pares i/o tutors legals i de tots els membres de la unitat familiar que figurin en el volant de convivčncia.

4. Documentaciķ complementāria de la situaciķ econōmica de l’any 2016:

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi:

• No contributives (exempts de tributaciķ): PIRMI, jubilaciķ, pensiķ invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserciķ), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependčncia), a favor de familiars, per fill a cārrec, pensiķ per decisiķ judicial.

• Contributives:   De prestacions econōmiques d’urgčncia social, declarades per administracions públiques. Certificat de l’Agčncia de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenciķ per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusiķ social per motius residencials, o extracte bancari que justifiqui l’ingrés de l’ajut.

5. Documentaciķ complementāria de la situaciķ familiar:

• Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent.

• Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent.

• Infants en acolliment: s’acreditarā mitjanįant la resoluciķ d’acolliment de (DGAIA)

• Discapacitat de l’alumne o germans: s’acreditarā mitjanįant el certificat que acrediti la discapacitat, emčs per un Centre d’Atenciķ a Persones amb Discapacitat (CAD).

• Distāncia/desplaįament: quan el Departament d’Ensenyament determini obligatōriament el centre d’escolaritzaciķ del menor, i la distāncia en vehicle del domicili al centre escolar sigui de més de 3 km o que el desplaįament tingui una durada superior a 25 min., i no disposi de transport gratuīt.

• Document acreditatiu de prestacions econōmiques d’urgčncia social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bāsiques, de subsistčncia, com per exemple l’alimentaciķ, el vestit i l’allotjament.

• Conveni o sentčncia de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, perō estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediaciķ del Departament de Justícia.

6. Es consideraran membres computables de la unitat familiar:

- Pare/mare o tutors legals

- Avi/a

- Parella actual: En el cas de divorci o separaciķ legal dels pares, no es considerarā membre computable aquell que no convisqui amb el sol•licitant de la beca. No obstant, aixō, tindrā la consideraciķ de membre computable, si s’escau, el nou cōnjuge o persona unida per anāloga relaciķ, la renda de la qual s’inclourā dins del cōmput de la renda familiar

- Germans solters menors de 25 anys i que convisquin al domicili familiar o de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que estiguin al domicili.

Us recomanem que  realitzeu  la declaraciķ de la renda atčs que les dades  de la renda familiar  s’ obtindran de l’ Agčncia Tributāria

Publicat el 18.05.2017
COMPARTIRComparteix al FacebookCompartir a Twitter
AJUNTAMENT D'ARGENTONA Š 2014