Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Pāgines
Fitxa ús social de centres educatius

Les AMPAS, les entitats privades sense ānim de lucre o bé les persones físiques que vulguin organitzar activitats sense ānim de lucre, que vulguin fer ús dels edificis de les Escoles d'Educaciķ Infantil o Primāria del Municipi d'Argentona fora de l'horari escolar i durant el període de vacances escolars poden demanar un ús social del centre escolar

La informaciķ que fa referčncia a aquest trāmit es pot trobar dins de la Seu Electrōnica, a l'apartat de trāmits, a la secciķ corresponent a l'ús d'Espais municipals. A més de la fitxa corresponent, caldrā adjuntar l'asseguranįa de responsabilitat civil corresponent i altres documents que exigeixi la normativa. 

La resposta triga un temps māxim de 20 dies. Si durant aquest temps no hi ha resposta, s'entendrā no autoritzada l'activitat demanada. 

La normativa de referčncia es pot consultar aquí.(cal presentar els dos)