Coneix la regulació de l'activitat comercial

L'activitat comercial està regulada per una normativa legal en matèria d'equipaments, regulació i horaris comercials. Trobareu informació més detallada en els següents enllaços:

normativa 2