Ajuntament d'Argentona / Serveis / Urbanisme / Informació Urbanística
Informació Urbanística
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

La informació urbanística comprèn els actes relatius al coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca (nombre de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etc.), les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etc.) i les possibles adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones verdes, equipaments, parcs forestals, etc.), i en el seu cas els sistemes d'actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar al desenvolupament de l'ordenació projectada.

Totes aquestes condicions vénen donades pel planejament urbanístic. El pla general és l'instrument d'ordenació urbanística de tot el territori municipal, defineix el model d'implantació de la ciutat i estableix les determinacions normatives que han de regir per al seu desenvolupament.

Informació presencial

Us podeu adreçar al departament de Serveis Territorials de l’edifici de l’Ajuntament d'Argentona o trucar al telefon 937974900  els dimarts, dimecres i divendres de 11.00 h a 14.00 h

Informació per escrit

Si necessiteu un certificat d'aprofitament urbanístic, informes urbanístics i  plànols d'alineacions i rasants, podeu fer la sol·licitud a l'oficina de l'OAC (c/ Gran, 59).

Informació telemàtica

Si voleu podeu fer la consulta enviant un correu electrònic a infourb@argentona.cato consultant el visualitzador de planejament:

Visualitzador de planejament municipal

Registre de planejament Generalitat
Ordenança municipal reguladora matèries urbanístiques
MPG Regulació de l’aparcament i densitat d’habitatges

Text refós Normes urbanístiques Pla General Argentona

condicions generals de llicències d'obres


Pla especial i catàleg patrimoni 
*Aquesta consulta és de caràcter informativa, no normativa i dependrà sempre de la data d'actualització indicada a l'aplicatiu.


 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800